Kalite Belgelerimiz

Anıl Beton hazır betonda kalitenin simgesidir.
 
* KGS(Kalite Güvence Sistemi),
* TSE(Türk Standartları Uygunluk Belgesi)
* ISO 9001:2000
KGS Uygunluk Belgesi Kalite Yönetimi Kalite Yönetimi KGS G Uygunluk Belgesi KGS Uygunluk Belgesi TSE

Beton ile İlgili Türk Standartları

BETONLA İLGİLİ TÜRK STANDARTLARI
EN12504-2 Yapılarda Beton Deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsız Deneyler - Geri Sıçrama Değerinin Tayini
EN12763 Boru ve Ekleme Parçaları - Lifli Çimento ile İmal Edilmiş - Bina Boşaltım Sistemlerinde Kullanılan - Boyutlar ve Sevkıyatta Kullanılan Teknik Terimler
EN1367-3 Agregaların Termal ve Bozunma Özellikleri için Kaynama Deneyi
EN933-6 Agregaların Geometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi - Agrega Akış Katsayısı
ENISO3766 Yapı Çizimleri - Betonarmelerin Basitleştirilmiş Gösterimi (TS3710)
ENV13670-1 Beton Yapıların Uygulanması - Bölüm 1: Genel
ENV1504-9 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir için Mamul ve Sistemler - Tarifler, Özellikler, Kalite Kontrol ve Uygunluğun Belgelendirilmesi - Bölüm 9: Tarifler
ENV196-4 Bölüm 4: Çimento Deney Metotları - Bileşen Miktarının Tayini
ENV1992-1-1 Eurocode 2 Beton Yapıların Projelendirmesi - Bölüm 1-1: Genel Kurallar ve Bina Kuralları prEN1097-10 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 10: Su
Emme Yüksekliği
TS10088 Beton Agregaları - Petrografik İnceleme
TS10088EN932-3 Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler Kısım 3: Basitleştirilmiş Petrografik Tanımlama İçin İşlem ve Terminoloji
TS10156 Çimento- Katkılı Çimento (TS10156:1992 iptal edilmiş ve yerine EN 197-1 geçmiştir.)
TS10157 Çimento - Sülfatlara Dayanıklı
TS10326 İnşaat Makineleri - Vibratörler (Beton Sıkıştırmak için)
TS10465 Beton Deney Metotları- Yapı ve Yapı Bileşenlerinde Sertleşmiş Betondan Numune Alınması ve Basınç Mukavemetinin Tayini (Tahribatlı Metot)
TS10513 Çelik Teller - Beton Takviyesinde Kullanılan
TS10514 Beton - Çelik Tel Takviyeli - Çelik Telleri Betona Karıştırma ve Kontrol Kuralları
TS10515 Beton-Çelik Tel Takviyeli - Eğilme Mukavemeti Deney Metodu
TS1091 Beton Yapılar İçin Sıcak Uygulamalı Elastik Derz Örtme Malzemeleri
TS10966 Sıvı Kür Malzemeleri - Membran Oluşturan - Beton Yüzeyine Uygulanan
TS10967 Beton Deneyleri - Beton Yüzeyine Uygulanan Kür Maddesi - Su Tutuculuk Özelliği Tayini
TS10971 Lastikler - Ön Şekillendirilmiş Derz Dolgu Maddeleri - Karayollarında Beton Kaplamalar Arası Derzler İçin
TS11052 Çimentolar - Uzama Tayini - Otoklav Metodu
TS11053 Çimentolar - Özgül Yüzey Tayini - Türbidimetrik Metot
TS1114 Hafif Agregalar - Beton İçin
TS11140 Yapıştırıcılar - Çimento Esaslı (Hidrolik Bağlayıcılı) Fayans, Seramik ve Döşeme Plağı İçin
TS11222 Beton - Hazır Beton - Sınıflandırma, Özellikler, Performans Üretim ve Uygunluk Kriterleri
TS11551 Beton Pompası
TS11746 Beton Kimyasal Katkı Maddeleri - Beton Antifrizi (Soğuk Havada Taze Betonu ve Harcı Donmaya Karşı Koruyucu Madde)
TS11747 Püskürtme Beton (Shocrete) Yapım, Uygulama ve Bakım Kuralları
TS12139 Çimento - Portland Cüruflu (TS12139:1997 iptal edilmiş ve yerine TSEN197- 1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standart metni Resmi Gazete´de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar geçerlidir.)
TS12140 Çimento-Portland Cüruflu (TS12139:1997 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standart metni Resmi Gazete´de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar geçerlidir.)
TS12141 Çimento-Portland Cüruflu (TS12139:1997 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standart metni Resmi Gazete´de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar geçerlidir.)
TS12142 Çimento-Portland Cüruflu (TS12139:1997 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standart metni Resmi Gazete´de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar geçerlidir.)
TS12143 Çimento-Portland Cüruflu (TS12139:1997 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standart metni Resmi Gazete´de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar geçerlidir.)
TS12144 Çimento-Portland Cüruflu (TS12139:1997 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standart metni Resmi Gazete´de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar geçerlidir.)
TS12165 İnşaat Makineleri - Beton Santrali
TS1247 Beton Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları (Normal Hava Koşullarında)
TS1248 Beton Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları - Anormal Hava Şartlarında
TS12786 Betonarme Kalıpçısı
TS12815 İnşaat (Betonarme) Demircisi
TS19 Çimento - Portland Çimentoları (TS19:1992 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standart metni Resmi Gazete´de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar TS19:1992 geçerlidir.)
TS20 Çimento - Yüksek Fırın Cüruflu Çimentolar (TS20:1992 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standart metni Resmi Gazete´de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar (TS19:1992 geçerlidir.) TS20:1992 geçerlidir.)
TS21 Çimento - Beyaz Portland
TS22 Çimento - Harç Çimentosu (TS22 revize edilmiş ve EN 413 -1 ve -2 yayınlanmıştır. Resmi Gazete’de Yayınlanana kadar yürürlüktedir.)
TS22-1ENV413-1 Çimento - Harç Çimentosu - Bölüm 1: Özellikler
TS22-2EN413-2 Çimento - Harç Çimentosu - Bölüm 2: Deney Metotları
TS23 Çimento - Numune Alma Metotları
TS23EN196-7 Çimento Deney Metotları - Bölüm 7: Çimentodan Numune Alma ve Hazırlama Metotları
TS24 Çimentoların Fiziki ve Mekanik Deney Metotları
TS2511 Taşıyıcı Hafif Betonların Karışım Hesap Esasları
TS2518 Sertleşmiş Betonlarda Çimento Dozaj Tayini
TS26 Çimento - Traslı Çimento (TS26: 1992 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1: 2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1: 2002 standart metni Resmi Gazete´de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar TS26:1992 geçerlidir.)
TS2810 Beton İşlerinde Kullanılan Dilatasyon Malzemeleri - Lastik Su Tutucu Contalar
TS2823 Bimsbetondan Mamul Yapı Elemanları
TS2871 Taze Beton Kıvam Deneyi (Çökme Hunisi Metodu İle)
TS2872 Taze Beton Kıvam Deneyi (Sıkıştırma Faktörü Metodu ile)
TS2901 Taze Betonda Hava Miktarının Basınç Metodu ile Tayini
TS2940 Taze Betondan Numune Alma Metotları
TS2940ISO2736-1 Beton Deneyleri - Deney Numuneleri Bölüm 1: Taze Betondan Numune Alma
TS2941 Taze Betonda Birim Ağırlık, Verim ve Hava Miktarının Ağırlık Yöntemi ile Tayini
TS2987 Betonda Priz Süresinin Tayini
TS3068 Laboratuarda Beton Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Bakımı
TS3068ISO2736-2 Beton Deneyleri - Deney Numuneleri Bölüm 2: Dayanım Deneyleri İçin Deney Numunelerinin Yapımı ve Kürü
TS3078 Beton İşlerinde Kullanılan PVC Plastik Dilatasyon Malzemeleri - PVC Plastik Su Tutucu Contalar
TS3114 Beton Basınç Mukavemeti Tayini
TS3114ISO4012 Beton - Deney Numunelerinin Basınç Dayanımı Tayini
TS3115 Taze Beton Kıvam Deneyi (Vebe Metodu İle)
TS3129 Betonda Yarma Çekme Dayanımı Tayini Deneyi (Silindir Yarma Metodu)
TS3129ISO4108 Beton - Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımı Tayini
TS3234 Bimsbeton Yapım Kuralları, Karışım Hesabı ve Deney Metotları
TS3235 Püskürtme Yoluyla Asbest - Çimento Yalıtımı Yapım Kuralları
TS3260 Beton Yüzey Sertliği Yolu ile Yaklaşık Beton Dayanımının Tayini Kuralı
TS3261 Taze Betonda Hava Miktarının Hacim Metodu ile Tayini
TS3262 Betonda Aşınma Dayanıklılığı Tayini Deney Metodu (Kum Püskürtme Yolu ile)
TS3284 Betonun Eğilmede Çekme Dayanımı Tayini Deneyi (Üçtebir Notalarından Yüklenmiş Basit Kiriş Metodu İle)
TS3285 Betonun Eğilmede Çekme Dayanımı Tayini Deneyi (Orta Noktasından Yüklenmiş Basit Kiriş Metodu ile)
TS3286 Betonun Eğilmede Çekme Dayanımının Şantiyede Tayini Deneyleri
TS3287 Betonun Eğilmede Çekme Deneyinden Çıkan Deney Numunesi Parçaları Üzerinde Basınç Dayanımı Deney Metodu
TS3289 Hafif Agregalı Yalıtım Betonu Deney Numunelerinde Basınç Dayanımı Tayini
TS3289EN1354 Gözenekli Beton-Hafif Agregali - Basınç Mukavemeti Tayini
TS3322 Çimento Harcı ve Beton Numunelerinde Boy Değişim Tayini
TS3323 Beton Basınç Deney Numunelerinin Hazırlanması, Hızlandırılmış Kürü ve Basınç Dayanım Deneyi
TS3351 Şantiyede Beton Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Bakımı
TS3440 Zararlı Kimyasal Etkileri Olan Su, Zemin ve Gazların Etkisinde Kalacak Betonlar İçin Yapım Kuralları
TS3441 Klinkerler - Portland Çimentosu Klinkeri (TS3441:1994 iptal edilmiş ve yerine EN 197-1 geçmiştir. Ama EN 197-1 yayınlanana kadar yürürlüktedir.)
TS3449 Çabuk Donma ve Çözülme Koşulları Altında Betonda Dayanıklılık Faktörü Tayini
TS3452 Beton - Kimyasal Katkı Maddeleri (Priz Süresini Ayarlayan ve Karışım Suyunu Azaltan) (TS3452:1984 iptal edilmiş ve yerine EN 934-2 geçmiştir. Ama EN 934-2 yayınlanana kadar yürürlüktedir.)
TS3453 Beton Elemanlarda Büzülme Oranı (Rötre) Tayin Metodu
TS3454 Basınç Altında Betonda Sünme Tayin Metodu
TS3455 Betonda Geçirgenlik Katsayısı Tayin Metodu
TS3456 Betona Hava Sürükleyici Katkı Maddeleri (TS3456:1984 iptal edilmiş ve yerine EN 934-2geçmiştir. Ama EN 934-2 yayınlanana kadar yürürlüktedir.)
TS3502 Betonda Statik Elastisite Modülü ve Poisson Oranı Tayini
TS3505 Önyapımlı Betonarme Kanalet Eyerleri
TS3523 Beton Agregalarının Yüzey Nemi Oranının Tayini
TS3524 Yüksek Fırın Cüruf Agregalarında Süngerimsi ve Camsı Tane Oranı Tayini
TS3525 Yüksek Fırın Cüruf Agregalarında Ufalanmaya Yatkınlık Tayini
TS3526 Beton Agregalarında Özgül Ağırlık ve Su Emme Oranı Tayini
TS3526 Beton Agregalarında Özgül Ağırlık ve Su Emme Oranı Tayini
TS3527 Beton Agregalarında İnce Madde Oranı Tayini
TS3528 Beton Agregalarında Hafif Madde Oranı Tayini
TS3529 Beton Agregalarının Birim Ağırlıklarının Tayini
TS3530 Beton Agregalarının Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini (Granülometrik Birleşim Tayini)
TS3530EN933-1 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 1: Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini - Eleme Metodu
TS3624 Sertleşmiş Betonda Özgül Ağırlık, Su Emme ve Boşluk Oranı Tayin Metodu
TS3646 Çimento – Erken Dayanımı Yüksek (TS3646:1994 iptal edilmiş ve yerine EN 197-1 geçmiştir. Ama EN 197-1 yayınlanana kadar yürürlüktedir.)
TS3649 Perlitli Isı Yalıtımı Betonu - Yapım - Uygulama Kuralları ve Deney Metotları
TS3655 Beton Agregalarında Dona Dayanıklılık Tayini
TS3655EN1367-1 Agregaların Termal ve Bozunma Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 1: Donmaya ve Çözülmeye Karşı Direncin Tayin
TS3673 Beton Agregalarında Organik Kökenli Madde Tayini Deney Metodu
TS3674 Beton Agregalarında Sülfat Miktarı Tayini Metodu
TS3683 Önyapımlı Betonarme Kanalet Ayakları ve Temel Blokları
TS3694 Beton Agregalarında Aşınmaya Dayanıklılık (Aşınma Oranı) Tayini Metodu
TS3710 Bina ve İnşaat Mühendisliği Teknik Resimleri - Betonarme Donatı Sembolleri
TS3732 Beton Agregalarında Klorür Miktarı Tayini Metodu
TS3787 Beton Agregası - Havada Soğutulmuş Yüksek Fırın Cürufundan
TS3811 Önyapımlı Betonarme Kanalet, Kanalet Eyeri, Kanalet Ayağı ve Temel Blokları Yapım Kuralları
TS3814 Beton Agregalarında Tane Şekli Sınıfı Tayini Deney Metodu
TS3814EN933-4 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 1: Tane Şeklinin Tayini - Şekil İndisi
TS3816 Bina ve İnşaat Mühendisliği Teknik Resimleri - Betonarme Demir Listelerinin Düzenlenmesi Kuralları
TS3820 Beton Agregaları - Organik Maddelerin Harç Dayanımına Etkisinin Tayini Metodu
TS3821 Beton Agregaları - Yeterlik Deneyi
TS4106 Taze Betonda Su Salma Yüzdesinin Tayini
TS4203 Beton Karıştırma Donanımı Yeterlik Tayini
TS4834 Beton ile İlgili Terimler
TS4916 Hafif Örgü Harçları - Hafif Agregalarla Yapılmış Duvarlar İçin
TS4949 Beton ve Betonarme Kalıp Tahtası - Kontrplak, Geniş Yüzeyli
TS4950 Beton ve Betonarme Kalıp Tahtası - Kontratabla, Geniş Yüzeyli
TS499 Nervürlü Çelik Çubukların Betonarme Yapılarda Kullanılma Kuralları (Bu standart iptal edilmiştir.)
TS500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları
TS5105 Betonarme Tel Çit Direkleri
TS5893 Beton - Basınç Mukavemetlerine Göre Sınıflandırma
TS5926 Beton Kaplamalar İçin Jet Yakıtlarına Dayanıklı, Soğuk Uygulamalı Derz Dolgu ve İzolasyon Malzemesi
TS5929 Beton Deneyleri - Boyutlar, Toleranslar ve Deney Numunelerinin Uygunluğu
TS5929ISO1920 Beton Deneyleri - Deney Numunelerinin Boyutları, Toleransları ve Kullanım Yerleri
TS5930 Taze Beton - Kıvam Sınıflandırması
TS5931 Sıkıştırılmış Taze Beton - Yoğunluk Tayini
TS6085 Taze Beton - Kıvam Tayini Metodu - Sıkıştırma İndeksi
TS6164 Betonarme Projelerinin Çizim ve Tanzimi Kuralları - Genel
TS6172 İnşaat Mühendisliğinde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler - Zemin Çimento Karışımında Çimento Muhtevası Tayini
TS6271 Alüminalı Çimentolar - Refrakter Olarak Kullanılan
TS6332 Sertleşmiş Beton - Yoğunluk Tayini Metodu
TS639 Uçucu Küller - Çimentoda Kullanılan
TS640 Çimento - Uçucu Küllü Çimento (TS640:1992 iptal edilmiş ve yerine TSEN197- 1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standart metni Resmi Gazete´de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar TS640:1992 geçerlidir.)
TS687 Çimento- Kimyasal Analiz Metotları
TS6989 Betonarme Siloların Hesap, Yapım ve Kullanım Kuralları
TS7041 Lif Takviyeli Çimentolu Mamuller - Silisli Asbest Çimento Düz Levhalar
TS7042 Lif Takviyeli Çimentolu Mamuller - Selüloz ve Asbestli Çimento Düz Levhalar
TS706 Beton Agregaları
TS706prEN12620 Beton Agregaları
TS707 Beton Agregalarından Numune Alma ve Deney Numunesi Hazırlama Yöntemi
TS802 Beton Karışımı Hesap Esasları
TS809 Çimento - Süper Sülfat Çimentosu (TS809:1994 iptal edilmiş ve yerine TSEN197- 1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standart metni Resmi Gazete´de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar TS809:1994 geçerlidir.)
TS9582EN933-3 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Tane Şekli Tayini Yassılık Endeksi
TSEN1097-1 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 1: Aşınmaya Karşı Direncin Tayini (Mikro- Deval)
TSEN1097-2 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2: Parçalanma Direncinin Tayini İçin Metotlar
TSEN1097-3 Agregaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini
TSEN1097-4 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 4: Kuru Sıkılaştırılmış Dolgu Malzemesinin (Taşunu) Boşluklarının Tayini
TSEN1097-5 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 5: Hava Dolaşımlı Etüvde Kurutma İle Su Muhtevasının Tayini
TSEN1097-6 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 6: Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Tayini
TSEN1097-7 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 7: Taşunu (Filler) Tane Yoğunluğunun Tayini - Piknometre Metodu
TSEN1097-8 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 2: Parlatma değerinin tayini
TSEN1097-9 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 9: Çivili Lastiklerden Kaynaklanan Aşınmaya Karşı Direncin Tayini - Nordik Deney
TSEN12188 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Deney Metotları - Yapıda Kullanılan Yapıştırma Maddeleri Özelliklerinin Çeliğin Çeliğe Yapıştırılması Metoduyla Tayini
TSEN12189 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Deney Metotları -Yapıda Kullanılan Yapıştırma Maddelerinin İşlenebilme (Kullanılabilme) Süresinin Tayini
TSEN12190 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Deney Metotları - Tamir Harcı Basınç Dayanımının Tayini
TSEN12192-2 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini - Bölüm 2: Polimer Yapıştırıcı Maddelerin Dolguları İçin Deney Metodu
TSEN12350-1 Beton - Taze Beton Deneyleri- Bölüm 1: Numune Alma
TSEN12350-2 Beton - Taze Beton Deneyleri- Bölüm 2: Çökme (Slamp) Deneyi
TSEN12350-3 Beton - Taze Beton Deneyleri- Bölüm 3: Vebe Deneyi
TSEN12350-4 Beton - Taze Beton Deneyleri- Bölüm 4: Sıkıştırılabilme Derecesi
TSEN12350-5 Beton - Taze Beton Deneyleri - Bölüm 5: Yayılma Tablası Deneyi
TSEN12350-6 Beton - Taze Beton Deneyleri- Bölüm 6: Yoğunluk
TSEN12350-7 Beton- Taze Beton Deneyleri - Bölüm 7: Hava İçeriğinin Tayini - Basınç Metotları
TSEN12390-1 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 1: Deney Numunesi ve Kalıplarının Şekil, Boyut ve Diğer Özellikleri
TSEN12390-2 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 2: Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Kürlenmesi
TSEN12390-4 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 4: Basınç Dayanımı - Deney Makinelerinin Özellikleri
TSEN12390-5 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 5: Deney Numunelerinin Eğilme Dayanımının Tayini
TSEN12390-6 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 6: Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini
TSEN12390-7 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 7: Sertleşmiş Betonun Yoğunluğunun Tayini
TSEN12390-8 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 8: Basınç Altında Su İşleme Derinliğinin Tayini
TSEN12504-1 Beton - Yapıda Beton Deneyleri - Bölüm 1: Karot Numuneler - Karot Alma, Muayene ve Basınç Dayanımının Tayini
TSEN12504-2 Beton - Yapıdaki Beton Deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsız Deneyler - Geri Sıçrama Sayısının Tayini
TSEN12615 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Deney Metotları - Eğilimi Birleştirmede Kayma Dayanımının Tayini
TSEN12629-1 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 1: Aşınmaya Karşı Direncin Tayini (Mikro- Deva)
TSEN12629-4 Beton ve Kalsiyum Silikattan Yapı Malzemeleri İmal Eden Makineler – Güvenlik - Bölüm 4: Beton Çatı Kaplama Yapma Makineleri
TSEN12636 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Deney Metotları - Betonun Betona Yapışmasının Tayini
TSEN12696 Beton İçindeki Çeliğin Katodik Koruması
TSEN12878 Pigmentler - Çimento ve/veya Kireç Esaslı İnşaat Malzemelerinin Renklendirilmesi İçin Özellikleri ve Deney Yöntemleri
TSEN1328 Çimentolu Yonga Levhalar - Dona Dayanıklılığın Tayini
TSEN1367-2 Agregaların Termal ve Bozunma Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2: Magnezyum Sülfat Deneyi
TSEN1367-3 Agregaların Termal ve Bozunma Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 3: Sonnenbraud Bazalt İçin Kaynatma Deneyi
TSEN1367-4 Agregaların Termal ve Bozunma Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 4: Kuruma Çekmesi Tayini
TSEN1504-1 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir Mamul ve Sistemler - Tarifler, Özellikler, Kalite Kontrol ve Uygunluk Değerlendirmesi - Bölüm 1:Tarifler
TSEN1521 Hafif Agregalı Gözenekli Betonun Eğilmede Çekme Dayanımının Tayini
TSEN1542 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Deney Metotları - Yapışma Dayanımının Çekip Koparma Metoduyla Tayini
TSEN1543 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Deney Metotları - Polimerlerde Çekme Dayanım Artışının Tayini
TSEN1744-1 Agregaların Kimyasal Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 1: Kimyasal Analiz
TSEN1766 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Deney Metotları - Deneylerde Kullanılacak Referans Betonlar
TSEN1767 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler- Deney Metotları - Kızıl Ötesi Işık İçin Analiz
TSEN1770 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Deney Metotları- Isı Genleşme Katsayısının Tayini
TSEN1799 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Deney Metotları - Yapıda Kullanılan Yapıştırma Maddelerinin Beton Yüzeyine Uygulanabilirliğinin Ölçülmesi İçin Deneyler
TSEN1877-1 Beton Yapılar - Korunma ve Tamir Ürün ve Sistemleri - Deney Metotları - Epoksi Reçineleri ile İlgili Reaktif Fonksiyonlar Bölüm 1: Epoksi Eşdeğerlerinin Tayini
TSEN1877-2 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir Ürün ve Sistemleri - Deney Metotları - Epoksi Reçineleri ile İlgili Reaktif Fonksiyonlar Bölüm 2: Toplam Basisiti Sayısı Kullanılarak Amin Fonksiyonların Tayini
TSEN196-1 Çimento Deney Metotları - Bölüm 1: Dayanım
TSEN196-2 Çimento Deney Metotları - Bölüm 2: Çimentonun Kimyasal Analizi
TSEN196-21 Çimento Deney Metotları - Çimentoda Klorür Karbon Dioksit ve Alkali Muhtevası Tayini
TSEN196-3 Çimento Deney Metotları - Bölüm 3: Priz Süresi ve Hacim Genleşme Tayini
TSEN196-5 Çimento Deney Metotları - Puzolanik Çimentolarda Puzolanik Özellik Tayini
TSEN196-6 Çimento Deney Metotları - Bölüm 6: İncelik Tayini
TSEN197-1 Çimento - Bölüm 1: Genel Çimentolar - Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri
TSEN197-2 Çimento- Bölüm 2: Uygunluk Değerlendirmesi
TSEN206-1 Beton - Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk
TSEN450 Uçucu Kül - Betonda Kullanılan - Tarifler, Özellikler ve Kalite Kontrol
TSEN480-1 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Deney Metotları - Bölüm 1: Deneyler İçin Şahit Beton ve Şahit Harç
TSEN480-10 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Deney Metotları - Bölüm 10: Suda Çözünebilir Klorür Muhtevası Tayini
TSEN480-11 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Deney Metotları - Bölüm 11: Sertleşmiş Betonda Hava Boşluğu Özelliklerinin Tayini
TSEN480-12 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Deney Metotları - Bölüm 12: Katkıların Alkali Muhtevası Tayini
TSEN480-2 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Deney Metotları - Bölüm 2:
TSEN480-4 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Deney Metotları - Bölüm 4: Betonun Terlemesinin Tayini
TSEN480-5 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Deney Metotları - Bölüm 5: Kılcal Su Emme Tayini
TSEN480-6 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Deney Metotları - Bölüm 6: Kızıl Ötesi Analiz
TSEN480-8 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Deney Metotları - Bölüm 8: Katı Madde Muhtevası Tayini
TSEN932-1 Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 1 Numune Alma Metotları
TSEN932-2 Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2: Laboratuar Numunelerin Azaltılması Metodu
TSEN932-5 Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 5: Genel Cihazlar ve Kalibrasyon
TSEN932-6 Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 6: Tekrarlanabilirlik ve Uyarlık Tarifleri
TSEN933-10 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 10: İnce Tanelerin Tayini - İnce Dolgu Malzemelerinin Tane Büyüklüğüne Göre Sınıflandırılması (Hava Jetiyle Eleme)
TSEN933-2 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Kısım 2: Tane Boyutu Dağılım Tayini - Deney Elekleri, Elek Göz Açıklıklarını Anma Büyüklükleri
TSEN933-5 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 5: İri Agregalarda Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesinin Tayini
TSEN933-7 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 7: İri Agregalarda Kavkı İçeriğinin Tayini - Kavkı Yüzdesi
TSEN933-8 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 8: İnce Tanelerin Tayini - Kum Eşdeğeri Tayini
TSEN933-9 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 9: İnce Tanelerin Tayini- Metilen Mavisi Deneyi
TSEN934-2 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Bölüm 2: Beton Katkıları - Tarifler ve Özellikler, Uygunluk, İşaretleme ve Etiketleme
TSEN934-4 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin- Bölüm 4: Öngerilme Çeliği İçin Şerbet Katkıları - Tarifler, Özellikler, Uygunluk, İşaretleme ve Etiketleme
TSEN934-6 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Bölüm 6: Numune Alma, Uygunluk Kontrolü ve Uygunluk Değerlendirmesi
TSEN989 Gaz Beton - Donatı Çubuklarının Aderans Davranışının Sıyırma Deneyi ile Tayini
TSEN990 Gaz ve Köpük Beton ve Hafif Agregalı Gözenekli Beton - Teçhizatın Korozyondan Korunmasını Değerlendirme Deney Metotları
TSEN991 Gaz Beton veya Hafif Agregalı Gözenekli Beton - Önyapımlı Bileşenlerin Boyutlarının Tayini
TSENV196-4 Çimento - Deney Metotları - Bölüm 4: Katkı Miktarı Tayini
TSENV197-1 Çimento - Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri - Bölüm 1: Genel Çimentoları
TSENV197-2 Çimento - Bölüm 2: Uygunluk Değerlendirilmesi
TSHD400.3KS1 Elde kullanılan motorlu aletler Bölüm 2: Özel kurallar Kısım K: Beton vibratörleri
TSISO5468 Matkaplar - Sert Metal Uçlu - Darbeli-Beton İçin - Boyutlar
TSISO9882 Yapıda Performans Standartları - Ön Yapımlı Beton Döşemeler - Performans Deneyi - Noktasal Olmayan Yükleme Altında Davranış
TSISO9883 Yapıda Performans Standartları - Ön Yapımlı Beton Döşemeler - Performans Deneyi - Noktasal Yükleme Altında Davranış
TSprEN1339 Beton Plaklar - Önyapımlı
TSprEN932-5 Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 5 - Genel Cihazlar ve Kalibrasyon
TSprEN932-6 Agregaların Genel Özellikleri için Deneyler - Bölüm 6 - Tekrarlanabilirlik ve Uyarlık Tarifleri

 
Tüm Hakları Saklıdır © 2015. Anıl Beton Tic. ve San. Ltd. Şti